03.04.2016

Нейрокорекція і сенсорна інтеграція

Нейрокоррекция в Киеве

В нашому центрі протягом тривалого часу успішно інтегруються в один напрямок сенсорна інтеграція по Дж. Айрес, нейрокоррекція, метод Фенделькрайза, адаптивна фізкультура, мотопедагогіка, робота з рефлексами та багато інших тілесно-орієнтованих методик, основною метою яких є стабілізація та розвиток наших дітей.

Алгоритм роботи спеціалістів сенсо-моторного напрямку є простим і послідовним і складається із декількох етапів.

 

Алгоритм роботи

  1. Заповнення опитувальника по анамнестичним даним та анкет батьками, що дає змогу спеціалісту не витрачати час на першій консультації на загальні запитання, інформація по яким є дуже важливою складовою під час побудування первинних гіпотез і підготовки до діагностики.
  2. Зустріч з батьками. Може проходити як очно, так і дистанційно. Під час даної зустрічі спеціаліст визначає не тільки основні запити батьків, а й на основі отриманої інформації підбирає методики та інструментарій, який буде використовувати під час діагностики.
  3. Діагностичні зустрічі з дитиною. Зазвичай достатньо 2-3 візитів до спеціаліста. Під час діагностики спеціаліст перевіряє гіпотези, які було висунуто під час ознайомлення з анкетними даними та бесідою з батьками, а також визначає форму необхідного втручання.
  4. Повторна зустріч з батьками. На цій зустрічі спеціаліст повідомляє  батькам, що вдалося дізнатися про їх дитину в процесі діагностики,   пропонує декілька варіантів втручання та способи їх реалізації.   Не всім дітям після діагностики потрібно буде відвідувати заняття з сенсорної інтеграції або нейрокоррекції. Комусь буде достатньо додати певні ігри в повсякденне життя, комусь записатись на плавання, або музику (відповідно до потреб дитини), комусь можуть порекомендувати просто більше гуляти (і таке буває), хтось зможе проходити програму дистанційно, а комусь буде рекомендовано відвідувати заняття в Центрі певну кількість годин на тиждень.
  5. Після того як будуть озвучені результати, батьки приймають рішення щодо початку терапії, якщо вона потрібна. Дуже важливо, щоб сім`я була готова починати роботу, адже абілітаційний процес це не лише робота спеціаліста, а й щоденна робота батьків. Сюди входять домашні завдання, комплекси вправ, які постійно оновлюються відповідно до динаміки дитини, відео звіти по виконаній роботі, збір даних та постійний зв’язок з командою спеціалістів, що працюють з дитиною.
  6. Початок роботи. Даний етап допомагає не лише встановити співпрацю з дитиною, а й підібрати саме ті вправи, які принесуть найбільше користі. Перший місяць зазвичай стає адаптаційним. Спеціаліст підбирає рівень навантаження, який буде комфортним для дитини та починає роботу з у заданих результатами діагностики напрямках.
  7. Визначення SMART-цілей терапії. Данні цілі стають орієнтирами та показниками ефективності терапії. Вони зазвичай обговорюються з батьками та обираються ті, які є пріоритетними для успішної абілітації дитини. Зазвичай визначаються на 3-4 місяці та оновлюються протягом всього терміну терапії, по мірі їх досягнення.
Замовити дзвінок

Адміністратор зателефонує Вам через декілька хвилин.